Węgrzy byli wśród pierwszych, którzy starali się utworzyć współpracę energetyczną, szczególnie w krajach wyszehradzkich

Our director Dániel Bartha on the Prime Minister’s visit in China and energy security in the Polish Radio Wnet.fm.

15.05.2017

Listen to the recording

Read the article

 

 

Stefanie Nestler
stefanie.nestler@ceid.hu


X